Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ
ΜΗΤΕΡΑ
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
HYGEIA Hospital Tirana
Y-Logimed Α.Ε.
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Beatific® | Super-effective Anti-aging Skincare for Face - Eyes - Body

Σύγχρονες εγκαταστάσεις

Εξειδικευμένο προσωπικό

Πρωτοποριακός εξοπλισμός

Σε ετοιμότητα 24 ώρες / 365 ημέρες

  • Απεικονιστικά Τμήματα

Απεικονιστικά Τμήματα

Τα ενοποιημένα απεικονιστικά τμήματα των νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ απαρτίζουν έναν σύγχρονο συγκρότημα, το μεγαλύτερο σε έκταση και δυναμικότητα στο χώρο της απεικόνισης στην Ελλάδα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης εξετάσεων