Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ
ΜΗΤΕΡΑ
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
HYGEIA Hospital Tirana
Y-Logimed Α.Ε.
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Beatific® | Super-effective Anti-aging Skincare for Face - Eyes - Body

Οργανωτική δομή

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑ

Προασπιστής των Αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Η δομή και οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. έχουν καταγραφεί στο καταστατικό και προβλέπουν τα ακόλουθα:

 • Αθανάσιος Παπανικολάου, Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Γεώργιος Ευστρατιάδης, Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Γεώργιος Πολίτης, Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Ανδρέας Καρταπάνης, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
 • Δημήτριος - Ελευθέριος Μαντζαβίνος, Εκτελεστικό Μέλος
 • Κωνσταντίνα Ψώνη, Εκτελεστικό Μέλος
 • Φώτιος Καρατζένης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Αναστάσιος Κυπριανίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Σπυρίδων Καλακώνας, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Ιωάννης Ανδρέου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Γεώργιος Ζαχαρόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Αθανάσιος Χριστόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Νικόλαος Δαμασκόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑ

Το Επιστημονικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 7 ιατρούς καταξιωμένης επιστημοσύνης και κύρους.

Πρόεδρος:

 • Γεώργιος Ζαχαρόπουλος, Διευθυντής Τμήματος Υπερηχοτομογραφίας
Αντιπρόεδρος: 
 • Στυλιανός Κωνσταντινίδης, Διευθυντής Β' Καρδιολογικής Κλινικής
Γραμματέας:
 • Hλίας Πολιτάκης, Διευθυντής Γ΄ Παθολογικής Κλινικής

Μέλη:

 • Γεράσιμος Αλιβιζάτος, Διευθυντής Γ' Ουρολογικής Κλινικής
 • Γεώργιος Καλλιμάνης, Δ/ντής Β' Γαστρεντερολογικής Κλινικής 
 • Κωνσταντίνος Μαυραντώνης, Δ/ντής ΣΤ' Χειρουργικής Κλινικής
 • Αργύριος Μήτσου, Επίτιμος Διευθυντής Γ' Ορθοπεδικής Κλινικής

 

Οργανόγραμμα