Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ
ΜΗΤΕΡΑ
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
HYGEIA Hospital Tirana
Υγείαnet
Y-Logimed Α.Ε.
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Beatific® | Super-effective Anti-aging Skincare for Face - Eyes - Body

Προληπτικός Έλεγχος Υγείας

 • Προληπτικός Έλεγχος Υγείας

Σε μοντέρνους χώρους και με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, διενεργείται ολοκληρωμένος προσυμπτωματικός έλεγχος σε διάστημα τριών (3) περίπου ωρών. Όλα τα απαραίτητα για τον έλεγχο ιατρικά τμήματα είναι συγκεντρωμένα στον ίδιο χώρο και υπάρχει απόλυτος προγραμματισμός και συντονισμός, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα διαστήματα άσκοπης αναμονής μεταξύ δύο εξετάσεων. Έτσι, τα αποτελέσματα του Check-up δίνονται στον ενδιαφερόμενο ή στο γιατρό του, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, μαζί με ιατρική έκθεση για την κατάσταση της υγείας του από εξειδικευμένο ιατρό παθολόγο και συγκεκριμένες οδηγίες, εάν και εφόσον χρειάζονται.
 
Το ΥΓΕΙΑ πλεονεκτεί σημαντικά σε ό,τι αφορά τη διενέργεια προληπτικού ιατρικού ελέγχου διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία (υπήρξε το πρώτο τμήμα προληπτικού ελέγχου στη χώρα μας), άνετους χώρους, φιλική και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση από το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Παράλληλα, τα Κλινικά Εργαστήρια του ΥΓΕΙΑ, κατέχουν διαπίστευση σύμφωνα με το ISO 15189 από το Ε.Σ.Υ.Δ. 


Προληπτικός έλεγχος (Check Up) και το Σάββατο στο ΥΓΕΙΑ

Το ΥΓΕΙΑ, με γνώμονα τη συνεχή και ποιοτική εξυπηρέτηση των ασθενών του και κυρίως των εργαζομένων και των επιχειρηματιών που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να απουσιάσουν από την εργασία τους, προχώρησε σε επέκταση της λειτουργίας του Τμήματος Προληπτικού Ελέγχου (Check Up) και το Σάββατο, κατόπιν ραντεβού, παρέχοντας ταυτόχρονα δωρεάν parking.

Στόχος είναι να ικανοποιηθούν οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των ασθενών, παρέχοντας πιο ευέλικτα και διευρυμένα ωράρια λειτουργίας σε ένα από τα σημαντικότερα Τμήματα του Νοσοκομείου.


 • Διενέργεια καρδιογραφημάτων (Προληπτικός έλεγχος-Προεγχειρητικός έλεγχος- Εξωτερικοί ασθενείς) 

 • Τοποθέτηση, ανάλυση και καταγραφή Holter ρυθμού και ΑΠ εσωτερικών-εξωτερικών ασθενών 

 • Διενέργεια test-κοπώσεως σε εξωτερικούς και εσωτερικούς ασθενείς 

 • Αιμοληψίες 

 • Διενέργεια ακουογραμμάτων – τυμπανογραμμάτων 

 • Λήψη test pap 

 • Νοσηλευτική φροντίδα και διακίνηση εξεταζομένων σε άλλα τμήματα του νοσοκομείου 

 • Παθολογική, Καρδιολογική, Οφθαλμολογική, Γυναικολογική και Ορθοπαιδική εξέταση 

 • Μαστογραφία 

 • Ακτινογραφίες Προεγχειρητικού Ελέγχου –Πανοραμικές οδόντων


Διενεργούνται 4 βασικοί τύποι check-up:

1.  Full check up ανδρών

Περιλαμβάνει:

 • Ακτινογραφία θώρακος (F ή P) 
 • Έλεγχο αναπνευστικής λειτουργίας (σπιρομετρία) 
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα 
 • Παθολογική εξέταση - Τελική έκθεση με οδηγίες 
 • Καρδιολογική εξέταση 
 • Οφθαλμολογική εξέταση (έλεγχο οπτικής οξύτητας, αχρωματοψίας, βυθού αφθαλμών και πίεσης οφθαλμών)
 • Έλεγχο ακοής (ακοόγραμμα)
 • Γενική αίματος
 • Βιοχημικές εξετάσεις αίματος: (ασβέστιο, φωσφόρος, σάκχαρο, ουρικό οξύ, ουρία, κρεατινίνη, χοληστερίνη, HDL, LDL,ολικά λιπίδια, τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT (τρανσαμινάσες), λευκώματα ολικά, αλκαλική φωσφατάση,σίδηρος)
 • Γενική ούρων
 • Ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών
 • Βάρος, ύψος, αρτηριακή πίεση
 • PSA (για άνδρες άνω των 40 ετών)


2. Full check up γυναικών 

Περιλαμβάνει ότι και το ανδρικό Full Check-Up και επιπλέον:

 • Pap-test 
 • Ψηλάφηση μαστών
 • U/S Μαστών (κάτω των 40 ετών)
 • Ψηφιακή Μαστογραφία (άνω των 40 ετών)

 

3. Αιματολογικό Check up

Περιλαμβάνει:

 • Αιματολογικές εξετάσεις 
 • Εξέταση ούρων

 

4. Check up πριν από πρόσληψη εργασίας

Περιλαμβάνει:

 • Ακτινογραφία θώρακος 
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα 
 • Παθολογική εξέταση – Γνωμάτευση 
 • Καρδιολογική εξέταση 
 • Έλεγχο οπτικής οξύτητας - αχρωματοψίας - βυθού οφθαλμών - πίεσης οφθαλμών 
 • Έλεγχο ακοής 
 • Γενική αίματος - αιμοπετάλια - ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών 
 • Γενική ούρων


Εκτός από τις εξετάσεις που περιλαμβάνονται στα βασικά αυτά πακέτα, υπάρχει δυνατότητα εμπλουτισμού με περισσότερες εξετάσεις κατόπιν επιθυμίας του εξεταζομένου ή ιατρικής σύστασης, βάσει ηλικίας, κληρονομικότητας ή συμπτωμάτων.

Σε όσους διενεργείται το full Check-up, προβλέπονται μειωμένες τιμές και για ορισμένες άλλες εξετάσεις π.χ. test κόπωσης, υπερηχογράφημα κοιλίας κ.λ.π., εφόσον γίνονται συγχρόνως με το full Check-up.

Το κόστος των εξετάσεων, υπό μορφή πακέτων, παρέχονται στο 1/4 - 1/5 του κόστους των μεμονωμένων εξετάσεων, ενώ για το προσωπικό εταιρειών, τραπεζών, παρέχονται ακόμη χαμηλότερες τιμές.

Προϊσταμένη
Δροσούλα Μαραγκάκη

4ος όροφος

Tηλέφωνο
210 686 7340